Tere tulemast minu koduleheküljele!

Minu nimi on Agu.

Olen PHP/MySQL programmeerija.

Programmeerimisega tegelenud hobi korras 12 aastat, sellest 6 aastat tõsisemalt.
Alustasin FoxPro ja C-ga.

6 aastat tagasi hakkasin tegelema Java programmeerimisega.
Javas on valmis tehtud MySQL andmebaasi rakendus, millega praeguse ajani hinnatakse tantsuvõistlusi. Põhilised märksõnad on MySQL päringud Java tabelitesse, tabelite muutmine ja MySQL andmebaasidesse muudatuste sisseviimine. Väljatrükkide tegemiseks on kasutatud Jasper Report rakendust.
Kuigi programm töötab juba 5 aastat, tegelen selle täiustamisega pidevalt, et programmi uute ja täiendavate nõudmistega vastavusse viia.
Nimetatud programm on tunnustatud International Dance Organization (IDO) juhtkonna poolt ja lubatud kasutamiseks IDO egiidi all korraldatavatel rahavusvahelistel tantsuvõistlustel.

Et see rakendus weebi viia, sai 4 aastat hakatud tegelema PHP programmeerimisega.
Tänasel päeval võimaldab seesama tantsuvõistluste hindamise programmi MySQL andmebaas PHP abil üle weebi registreerimisi ja hiljem tulemuste ja muu seostuva info vaatamist töötlemist.

Tõsisemate PHP/MySQL rakendustena on lisaks eelmainitule valmis tehtud autojuhtide tööaja ja rahade arvestuse jälgimise programm transpordiettevõttele ning lattu vastuvõtmise laost väljastamise programm, mida kasutati sadamas metalli vastuvõtul laevalt ja metalli väljaveol sadamast autodega.

Enda tugevuseks programmeerijana loen just võimet pakkuda välja üleskerkinud probleemile, mis vajab tabelarvutust ja andmebaase, lõppkasutajale lihtne ja terviklik lahendus.
Tugevate külgedena lisaksin veel head stressitaluvust, võimet teha efektiivset tööd pingelistes olukordades ja kinni pidada tähtaegadest.

Kui loetu viis Teid mõttele, et saan oma teadmiste ja kogemustega Teile kasulik olla saate minuga ühendust võtta e-maili aardessil: aguriis@gmail.com.